Επιπλέον ρυθμίσεις 3D στον SceneEdit

Η σελίδα 3D στον SceneEdit σας δίνει την δυνατότητα να ορίσετε το αρχείο γεωμετρίας στη σκηνή και να επιλέξετε πια κάμερα θα χρησιμοποιηθεί (σε περίπτωση που το αρχείο γεωμετρίας περιέχει πολλές κάμερες).

Συνήθως, για το χειρισμό των χαρακτήρων μέσα στη σκηνή χρησιμοποιείται η γεωμετρία 3D, αλλά αν επιλέξετε το πεδίο "Find path using 2D elements only", οι χαρακτήρες σας θα χρησιμοποιήσουν τον τρόπο των δισδιάστατων χαρακτήρων, δηλαδή τα μπλοκαρισμένα πεδία και τα σημεία πορείας, όπως αυτά περιγράφονται στον οδηγό δημιουργίας σκηνής. Αυτό μπορεί να απλοποιήσει τον σχεδιασμό κάποιων σκηνών. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση τα επίπεδα και η κάμερα πρέπει να περιλαμβάνονται στη 3D γεωμετρία.

Υπάρχουν όμως και κάποιες επιπλέον επιλογές για την περίπτωση συνηθισμένων προβλημάτων με την 3D γεωμετρία:

Αλλαγή του field-of-view

Συνήθως η WME διαβάζει το FOV από το αρχείο 3DS. Επειδή όμως ορισμένα προγράμματα 3D εξάγουν λανθασμένα αυτή την τιμή (όπως το Cinema 4D) ο SceneEdit παρέχει τη δυνατότητα να την ορίσετε μόνοι σας. Απλώς επιλέξτε το "Override camera FOV" και χρησιμοποιώντας την μπάρα δώστε την τιμή που θέλετε. Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή "Display scene geometry" θα βλέπετε παράλληλα τις αλλαγές που κάνετε στη σκηνή.

Υπόδειξη: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να μετακινήσετε την μπάρα με μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι με το ποντίκι.

Ύψος των σημείων πορείας

Όπως θα γνωρίζετε ήδη, η 3D γεωμετρία περιλαμβάνει και σημεία πορείας (δηλαδή τα σημεία που χρησιμοποιούνται από τους χαρακτήρες για να κινούνται μέσα στη σκηνή). Όταν η WΜE φορτώνει τη σκηνή τοποθετεί όλα αυτά τα σημεία στο πάτωμα αυτόματα. Ή μάλλον, ελάχιστα πιο πάνω από το πάτωμα ώστε οι χαρακτήρες να μπορούν να περνούν πάνω από ανομοιογένειες στο έδαφος. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως (αυτό εξαρτάται από την αναλογία διάστασης της γεωμετρίας) η προκαθορισμένη θέση των σημείων πορείας μπορεί να είναι λάθος. Για παράδειγμα σε μία πολύ μικρή αναλογία διάστασης τα σημεία μπορεί να πέσουν επάνω από μπλοκαρισμένες περιοχές οπότε οι χαρακτήρες θα περνούν από πάνω τους, Σε αυτή την περίπτωση ορίστε την τιμή "waypoints height" σε χαμηλότερο επίπεδο.

Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή "Display scene geometry" μπορείτε παράλληλα να βλέπετε την ακριβή θέση των σημείων μέσα στην σκηνή σας καθώς αλλάζετε την τιμή "waypoints height".

Clipping planes

Τα clipping planes είναι αόρατα επίπεδα που χρησιμοποιούνται για να οριοθετήσουν τι μπορεί η κάμερα να "δει". Δείτε το παρακάτω σχήμα:

Οτιδήποτε έξω από τα δύο clipping planes κόβεται. Η WME χρησιμοποιεί κάποιες προκαθορισμένες τιμές για αυτά, αλλά μπορεί να μην δουλεύουν σωστά αν η σκηνή σας χρησιμοποιεί πολύ μικρή ή μεγάλη αναλογία διάστασης. Αν ο 3D χαρακτήρας σας παρουσιάζει προβλήματα όπως στην παρακάτω εικόνα (που τμήματα του μοντέλου κόβονται), χρειάζεται να αλλάξετε τις τιμές των clipping planes:

Οι τιμές ορίζουν την απόσταση κάθε επιπέδου από την κάμερα. Αλλάξτε τις ανάλογα με την αναλογία διάστασης της γεωμετρίας για να ξεφορτωθείτε προβλήματα στην απόδοση των χαρακτήρων.

Για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες τιμές δώστε τους τιμή -1.

Σκιές

Αυτό το πεδίο ορίζει την μέγιστη λεπτομέρεια των σκιών για τη σκηνή. Μπορείτε έτσι να χρησιμοποιήσετε μόνο απλές σκιές άν η σκηνή δεν είναι σχεδιασμένη για stencil σκιές. Δείτε το κεφάλαιο Σκιές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ήδη των σκιών