Η αρχιτεκτονική της WME

Ο σχεδιασμός μέσω της WME είναι απόλυτα αντικειμενοστρεφής. Αυτό σημαίνει ότι τα παιχνίδια κατασκευάζονται, δημιουργώντας διάφορα "αντικείμενα" τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με τη χρήση scripts (δείτε παρακάτω). Ο έλεγχος αυτών των αντικειμένων γίνεται μέσω του εργαλείουProjectMan.

Τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα είναι τα ακόλουθα:

Σκηνές - Το παιχνίδι σας αποτελείται από διάφορες σκηνές. Αυτές είναι τα δωμάτια, ο κόσμος και το περιβάλλον που το παιχνίδι σας διαδραματίζεται ή αναφέρεται. Η κατασκευή τους γίνεται με την χρήση του εργαλείου SceneEdit.

Χαρακτήρες - Είναι οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στο παιχνίδι. Συνήθως υπάρχει ένας βασικός (ο κεντρικός ήρωας της ιστορίας, ο οποίος ελέγχεται και από τον παίκτη) και διάφοροι άλλοι, δευτερεύοντες χαρακτήρες (γνωστοί και ως μη διαδραστικοί χαρακτήρες - NPC -  που δεν ελέγχονται από τον παίκτη).

Entities - Οι entities είναι διαδραστικά ή και μη διαδραστικά αντικείμενα μέσα στον κόσμο του παιχνιδιού σας. Οι σκηνές είναι κατασκευασμένες από entities (σκεφτείτε τις ως τα σκηνικά ενός θεάτρου). Επίσης μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να κατασκευάσετε απλούς χαρακτήρες, οι οποίοι δεν περπατούν (συνήθως θα χρησιμοποιήσετε το ειδικό αντικείμενο χαρακτήρα, αλλά εφόσον αυτός ο χαρακτήρας δεν χρειάζεται να περπατήσει είναι πιο εύκολη η χρήση μιας entity).

Αντικείμενα γραφικού περιβάλλοντος  - H WME σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τα βασικά αντικείμενα ενός γραφικού περιβάλλοντος όπως παράθυρα, κουμπιά και φόρμες εισαγωγής κειμένου. Αυτά χρησιμοποιούνται για την δημιουργία του χειρισμού του παιχνιδιού, των παράθυρων με λειτουργίες αποθήκευσης και επαναφοράς ή άλλες ρυθμίσεις, διάφορα μενού κ.λπ.

Γραμματοσειρές - H WME μπορεί να χρησιμοποιήσει γραμματοσειρές bitmap και TrueType για να προβάλλει τους υπότιτλους αλλά και όλα τα κείμενα του παιχνιδιού. Έτσι σας δίνεται η δυνατότητα να κατασκευάσετε τις δικές σας γραμματοσειρές που να αντιπροσωπεύουν το στιλ και το ύφος του παιχνιδιού σας.

Sprites - Το sprite είναι το βασικό γραφικό αντικείμενο που χρησιμοποιείται από την WME. Μπορεί να είναι είτε μία στατική εικόνα, είτε ένα animation (αλληλουχία πολλών εικόνων που προκαλούν την ψευδαίσθηση της κίνησης). Χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων πολύπλοκων αντικειμένων όπως είναι οι χαρακτήρες και οι entities, ενώ μπορούν να δημιουργηθούν με τη χρήση του εργαλείου SpriteEdit.

Τελικά, το παιχνίδι σας αποκτά "ζωή" με την χρήση των scripts. Αυτά είναι απλά προγράμματα, που δίνουν στο παιχνίδι σας μία λογική. Μπορείτε να αντιστοιχήσετε τα scripts στα διάφορα αντικείμενα τα οποία και θα εκτελούνται όταν ο παίκτης κάνει μία συγκεκριμένη ενέργεια. Η WME χρησιμοποιεί την δική της γλώσσα προγραμματισμού, που είναι μία απλοποιημένη εκδοχή της JavaScript. Έτσι, εάν γνωρίζετε τη βασική δομή της Javascript δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα στη δημιουργία των scripts για το παιχνίδι σας.