Συντελεστές και ευχαριστίες

Σχεδιασμός και προγραμματισμός

Jan Nedoma
wme[at]dead-code[dot]org

Επιπλέον συντελεστές

Antimony (σχεδιασμός του "χρυσού" λόγότυπου για την WME)
Filippo M. Vela (Malasieno) (σχεδιασμός του νέου λογότυπου της WME)
Jan Kavan (metamorphium) (υποστήριξη κοινότητας; γενικός βοηθός :)
Jerrot (σχεδιασμός και προγραμματισμός της ιστιοσελίδας, γερμανικές μεταφράσεις)
Jeroen de Cloe (επιπλέον σχεδιασμός, δοκιμές και ηθική συμπαράσταση στα πρώτα στάδια της WME)
Manuel Martos (MMR) (ισπανικές μεταφράσεις)
NaRCo (αρχικό λογότυπο της WME, αρχική ιστιοσελίδα, μουσική και γραφικά για το WME 3D demo)
ReWegar (σχεδιασμός του  "μπλε" λογότυπου για την WME, επιπλέον γραφικά για το περιβάλλον χειρισμού του WME 3D demo)
odnorf (ελληνικές μεταφράσεις, καλλιτεχνική υποστήριξη, σχεδιάσμός της νέας ιστοσελίδας)
Vadbag (ρώσικη μετάφραση)

Wintermute Engine and the WME tools Copyright (c) 2002-2006 DEAD:CODE Software

Κεντρική ιστοσελίδα: http://www.dead-code.org
Forum: http://www.dead-code.org/forum
Wiki: http://wiki.dead-code.org/
Ισπανική ιστοσελίδα: http://adan.iefactory.com/wintermute/


Βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται στην Wintermute Engine και τα εργαλεία της WME

zlib - general purpose compression library
Copyright (c) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

The Vorbis General Audio Compression Codec
Copyright (c) 1994-2002 Xiph.org Foundation

The Theora Video Compression Codec
Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

libpng - Portable Network Graphics (PNG) Reference Library 1.2.14
Copyright (c) 1998-2005 Glenn Randers-Pehrson

IJG JPEG LIBRARY - The Independent JPEG Group's JPEG software, release 6b
Copyright (c) 1991-1998, Thomas G. Lane


Βιβλιοθήκες MFC που χρησιμοποιούνται στα εργαλεία της WME

SciTE Text Editor
Copyright (c) 1998-2007 by Neil Hodgson

BCGControlBar Library
Copyright (c) 1998-2000 BCGSoft Ltd.

Visual Framework Library
Copyright (c) 1999 SCA Software International S.A.

BCMenu Class 3.033
Copyright (c) 2002 Brent Corkum

CButtonST Class
Copyright (c) 2002 Davide Calabro'


Ειδικές ευχαριστίεςΔημιουργήθηκε στην Δημοκρατία της Τσεχίας