Αντικείμενο πίνακας

Το αντικείμενο πίνακας σας επιτρέπει να κάνετε εξελιγμένους χειρισμούς σχετικούς με πίνακες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω συντάξεις:

var EmptyArray = new Array();
var TestArray = new Array(10); // δημιουργεί έναν άδειο πίνακα με 10 αντικείμενα
var DaysArray = new Array("Κυριακή", "Δευτέρα", "Τρίτη", "Τετάρτη", "Πέμπτη", "Παρασκευή", "Σάββατο");


Δημιουργοί

Array Δημιουργεί ένα κενό αντικείμενο πίνακα.
Array Δημιουργεί ένα αντικείμενο πίνακα με τον δοσμένο αριθμό δεδομένων.
Array Δημιουργεί ένα αντικείμενο πίνακα και τοποθετεί σε αυτόν τα δοσμένα δεδομένα.

Μέθοδοι

Push Προσθέτει ένα ή περισσότερα δεδομένα στο πίνακα.
Pop Αφαιρεί το τελευταίο δεδομένο από τον πίνακα και το επιστρέφει.

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "array".
Length Καλεί ή ορίζει το μέγεθος που έχει ο πίνακας αυτή τη στιγμή, σβήνοντας τα επιπλέον δεδομένα αν χρειαστεί.
[index] Μπορείτε να καλέσετε/ορίσετε ξεχωριστά δεδομένα από/σε ένα πίνακα χρησιμοποιώντας τη συνήθη σήμανση με τις αγκύλες.

Array()

Δημιουργεί ένα κενό αντικείμενο πίνακα.


Array(ΑριθμόςΔεδομένων)

Δημιουργεί ένα αντικείμενο πίνακα με τον δοσμένο αριθμό δεδομένων.

Παράμετροι

ΑριθμόςΔεδομένων
Ο αρχικών αριθμός δεδομένων που θα περιέχονται στον πίνακα

Array(Δεδομένο1, Δεδομένο2, Δεδομένο3, ...)

Δημιουργεί ένα αντικείμενο πίνακα και τοποθετεί σε αυτόν τα δοσμένα δεδομένα.

Παράμετροι

ΔεδομένοX
Μία τιμή που θέλετε να εισάγετε στο πίνακα

Push(Δεδομένο1, Δεδομένο2, Δεδομένο3, ...)

Προσθέτει ένα ή περισσότερα δεδομένα στο πίνακα.

Παράμετροι

ΔεδομένοX
Μία τιμή που θέλετε να εισάγετε στο πίνακα

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το νέο μέγεθος του πίνακα.


Pop()

Αφαιρεί το τελευταίο δεδομένο από τον πίνακα και το επιστρέφει.

Επιστρεφόμενη τιμή

Επιστρέφει το τελευταίο δεδομένο του πίνακα.