Αντικείμενο πληκτρολόγιο

Το αντικείμενο πληκτρολόγιο αναπαριστά την κατάσταση του πληκτρολογίου αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πάντα ένα και μόνο ένα διαθέσιμο και είναι προσβάσιμο μέσω της ιδιότητας Game.Keyboard. Για ευκολία τα πρότυπα το αποθηκεύουν αυτόματα σε μία γενική μεταβλητή με το όνομα Keyboard.


Μέθοδοι

IsKeyDown Ελέγχει αν το δοσμένο πλήκτρο είναι πατημένο.

Ιδιότητες

Type (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει πάντα "keyboard".
Key (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει μία γραμμή με το όνομα του πατημένου πλήκτρου (αν είναι εκτυπώσιμος χαρακτήρας).
Printable (μόνο για ανάγνωση) Αν το πατημένο πλήκτρο είναι εκτυπώσιμος χαρακτήρας επιστρέφει true.
KeyCode (μόνο για ανάγνωση) Επιστρέφει τον αριθμητικό κωδικό του πατημένου πλήκτρου.
IsShift (μόνο για ανάγνωση) Αν όταν πατηθεί ένα πλήκτρο είναι παράλληλα πατημένο και το SHIFT επιστρέφει true.
IsAlt (μόνο για ανάγνωση) Αν όταν πατηθεί ένα πλήκτρο είναι παράλληλα πατημένο και το ALT επιστρέφει true.
IsControl (μόνο για ανάγνωση) Αν όταν πατηθεί ένα πλήκτρο είναι παράλληλα πατημένο και το CONTROL επιστρέφει true.

IsKeyDown(Πλήκτρο)

Ελέγχει αν το δοσμένο πλήκτρο είναι πατημένο.

Παράμετροι

Πλήκτρο
Το πλήκτρο που θα ελεγχθεί (είτε κείμενο όπως "Α" είτε αριθμητική σταθερά)

Επιστρεφόμενη τιμή

Αν το πλήκτρο είναι πατημένο επιστρέφει true.

Παρατηρήσεις

Τα διαθέσιμο ονόματα πλήκτρων είναι ορισμένα ως σταθερές στο αρχείο "scripts\keys.inc".