Ιστορικό αλλαγών

Έκδοση 1.7.2 (11 Μαρτίου 2007)

Έκδοση 1.7.1 (11 Φεβρουαρίου 2007)

Έκδοση 1.7 (21 Ιανουαρίου 2007)

Έκδοση 1.6.1 (20 Μαίου 2006)

Έκδοση 1.6 (13 Μαίου 2006)

Έκδοση 1.5.2 (9 Οκτωβρίου 2005)

Έκδοση 1.5 (23 Ιουλίου 2005)

Έκδοση 1.4.1 (23 Μαΐου 2005) - διορθωτική έκδοση

Έκδοση 1.4 (17 Μαΐου 2005)

Έκδοση 1.3.2 (27 Δεκεμβρίου 2004)

Έκδοση 1.3 (30 Νοεμβρίου 2004)

Έκδοση 1.2.044 (7 Ιουλίου 2004)

Έκδοση 1.2.043 (25 Απριλίου 2004)

Έκδοση 1.1.039 (18 Ιανουαρίου 2004)

Έκδοση 1.1.037 (16 Νοεμβρίου 2003)

Έκδοση 1.1.035 (16 Σεπτεμβρίου 2003)

Έκδοση 1.1.033 (17 Αυγούστου 2003)

Έκδοση 1.0.031 (10 Ιουλίου 2003)

Έκδοση 1.0.030 (6 Ιουλίου 2003)

Έκδοση 1.0.028 (8 Ιουνίου 2003)

Έκδοση 1.0.025 (21 Απριλίου 2003)

Έκδοση 1.0.024 (11 Απριλίου 2003)

Έκδοση 1.0.022 (5 Απριλίου 2003)

Έκδοση 1.0.020 (22 Μαρτίου 2003)

Έκδοση 1.0.019 (11 Μαρτίου 2003)

Έκδοση 1.0.012 (24 Φεβρουαρίου 2003)