Βήμα 4: Μπλοκαρισμένα πεδία

Γνωρίζουμε ήδη ότι η σκηνή μπορεί να περιέχει πολλά πεδία και ότι αυτά επηρεάζουν σημαντικά το σχεδιασμό της σκηνής. Αυτά τα πεδία ονομάζονται και πεδία διαρρύθμισης και δεν είναι τα μόνα διαθέσιμα καθώς υπάρχουν και άλλα είδη όπως τα μπλοκαρισμένα πεδία. Όπως προδίδει το όνομά τους, αυτά τα πεδία ορίζουν περιοχές μέσα στη σκηνή στις οποίες ο χαρακτήρας δεν μπορεί να κινηθεί. Στη σκηνή που έχουμε δημιουργήσει εώς τώρα ο χαρακτήρας μπορεί να μετακινηθεί μέσα από το γραφείο, οπότε είναι προφανές ότι για να διορθωθεί αυτό πρέπει να ορίσουμε ένα μπλοκαρισμένο πεδίο στη σωστή περιοχή.

Ανοίξτε την σκηνή μας στον SceneEdit και αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλεγμένο το επίπεδο "main" δημιουργήστε ένα νέο πεδίο με το κουμπί "Add region".

 

Αλλάξτε το όνομά του σε "block_desk" και επιλέξτε την παράμετρο "Blocked" (προηγουμένως ήταν layout).

Αυτό που μένει τώρα είναι να αλλάξουμε το σχήμα του πεδίου έτσι ώστε να μπλοκάρει το γραφείο, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

 

Αυτό ήταν! Ίσως να αναρωτιέστε για την σειρά των κόμβων. Τα μπλοκαρισμένα πεδία δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό της σκηνής οπότε μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση στην λίστα. Προτείνεται παρόλα αυτά να τοποθετούνται στο τέλος ώστε να είναι πιο εύκολος ο έλεγχος των υπολοίπων αντικειμένων. 

 

Σώστε τη σκηνή, κλείστε τον SceneEdit και τρέξτε το παιχνίδι. Μπορείτε να δείτε ότι πλέον ο χαρακτήρας δεν μπορεί να περάσει μέσα από το γραφείο. Αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει και γύρω από το γραφείο, παρά μόνο σε ευθεία γραμμή. Θα το διορθώσουμε αυτό με την χρήση των "σημείων πορείας", στο Βήμα 5: Σημεία πορείας.