Απαιτήσεις συστήματος

Το εκτελέσιμο της WME και τα εργαλεία απαιτούν την ύπαρξη του DirectX 8.0 η νεότερη έκδοση για να δουλέψουν.

Τα εργαλεία απαιτούν την ύπαρξη του Internet Explorer 4.0 ή νεότερης έκδοσης (δεν είναι απαραίτητο να είναι ο βασικός browser).

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα:

Παλαιότερες εκδόσεις αυτών των λειτουργικών (Win95, WinNT 4.0 κ.λπ.) δεν υποστηρίζονται γιατί το DirectX 8.0 δεν διατίθεται για αυτά από την Microsoft.

Οι απαιτήσεις συστήματος σε υλικό εξαρτώνται από την πολυπλοκότητα του εκάστοτε παιχνιδιού αλλά μία καλή 3D κάρτα γραφικών προτείνεται. Η WME χρησιμοποιεί αυτή την δυνατότητα της κάρτας γραφικών για να επιταχύνει το σχεδιασμό των γραφικών και να προσφέρει εξελιγμένα χαρακτηριστικά όπως alpha blending και εξομάλυνση άκρων. Αν, παρόλα αυτά, μία τέτοια κάρτα γραφικών δεν υπάρχει στο σύστημα του παίκτη, τότε η WME μπορεί να λειτουργήσει στην κατάσταση συμβατότητας, η οποία όμως είναι σαφώς πιο αργή ενώ και τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά απενεργοποιούνται.Σημείωση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή το παιχνίδι σας να τρέχει μόνο με την παρουσία μιας 3D κάρτας γραφικών. Σε αυτή την περίπτωση όμως αν ο τελικός χρήστης δεν έχει μία τέτοια κάρτα δεν θα μπορέσει να παίξει το παιχνίδι σας.