Χειριστές γεγονότων

O χειριστής γεγονότων είναι ένα τμήμα κώδικα που εκτελείται όταν προκληθεί ένα συγκεκριμένο γεγονός. Για παράδειγμα όταν ο παίκτης κάνει κλικ σε ένα χαρακτήρα τότε ο κώδικας "LeftClick" (αριστερό κλικ) εκτελείτε σε αυτόν. Υπάρχουν ορισμένα προκαθορισμένα γεγονότα που δημιουργούνται αυτόματα από την μηχανή (γεγονότα χαμηλού επιπέδου) αλλά μπορείτε επιπλέον να δημιουργήσετε τα δικά σας και να τα ορίσετε στα αντικείμενά σας με την μέθοδο ApplyEvent (γεγονότα υψηλού επιπέδου).

Παράδειγμα:

on "LeftClick"
{
 // κάποιος κώδικας
}


Σημείωση

Σε αντίθεση με τις μεταβλητές και τα ονόματα κλειδιά, τα ονόματα των συμβάντων ΔΕΝ διαφοροποιούνται με χρήση κεφαλαίων ή πεζών.