Τονισμός και χρωματισμός της σύνταξης

Επειδή η WME script είναι παρόμοια με την JavaScript μπορείτε συνήθως να χρησιμοποιήσετε τον τονισμό σύνταξης της τελευταίας. Σχεδόν όλοι οι κειμενογράφοι για προγραμματισμό την υποστηρίζουν. Σε αντίθετη περίπτωση για απλό τονισμό μπορεί να λειτουργήσουν και οι C και C++.

Για να αλλάξετε τον τονισμό σύνταξης των WME scripts στον UltraEdit ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1)   Ανοίξτε το μενού "Advanced" και επιλέξτε το αντικείμενο "Configuration..."


2)  Ενεργοποιήστε την ετικέτα "Syntax Highlighting" και κατόπιν πατήστε το κουμπί "Open". Αφού ο UltraEdit ανοίξει το αρχείο "wordfile.txt" μπορείτε το κλείσετε το παράθυρο με τις ρυθμίσεις.

3)  Βρείτε το πεδίο "JavaScript" στο ανοιγμένο αρχείο και αλλάξτε την παράμετρο "File Extensions" σε:
 
    File Extensions = JS SCRIPT INC
 
4)   Σώστε το αρχείο και μετά κλείστε το.

Ο UltraEdit θα πρέπει τώρα να αναγνωρίζει τα αρχεία με κατάληξη .script και .inc ως JavaScript και θα χρησιμοποιεί τον αντίστοιχο τονισμό.