Έλεγχος της σύνταξης


Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να μπορείτε να ελέγχετε τη συντακτική ορθότητα των scripts που γράφετε. Οι περισσότεροι κειμενογράφοι για προγραμματισμό σας επιτρέπουν να εκτελέσετε ένα εξωτερικό πρόγραμμα στο αρχείο που έχετε ανοικτό και να εμφανίσουν το αποτέλεσμα του. Το πακέτο της WME περιλαμβάνει ένα τέτοιο πρόγραμμα με το όνομα "wme_comp.exe" που είναι ο μεταγλωττιστής για τα WME scripts και λειτουργεί στη γραμμή εντολών.

Η χρήση του είναι η ακόλουθη:

wme_comp.exe -script filename [-project filename] [-output folder]

(οι παράμετροι -project και -output είναι προαιρετικοί)

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ρυθμίσετε τον αγαπημένο σας κειμενογράφο ώστε να μπορεί να το καλεί (ίσως με την χρήση ενός πλήκτρου συντόμευσης)

Η ρύθμιση αυτή στον UltraEdit γίνεται με τα παρακάτω βήματα:

1)  Ανοίξτε το μενού "Advanced" και επιλέξτε το αντικείμενο "Tool Configuration..."
2)  Αλλάξτε τη γραμμή εντολής σε:
 "C:\Program Files\WME DevKit\wme_comp.exe" -project "C:\Program Files\WME DevKit\wme_demo\wme_demo.wpr" -script "%F"
(Σημείωση: Αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα. Θα πρέπει να ορίσετε την διαδρομή για το αρχείο .wpr του παιχνιδιού σας. Επιπλέον η διαδρομή Program Files\... μπορεί να είναι διαφορετική εάν έχετε επιλέξει άλλο φάκελο κατά την εγκατάσταση του πακέτου της WME.)

3)  Μπορείτε να αφήσετε το πεδίο "Working Directory" άδειο.
4)  Αλλάξτε το πεδίο "Menu Item Name" σε κάτι πιο κατάλληλο όπως "WME Check Syntax". 
5)  Διαλέξτε την επιλογή "Output to List Box" και τσεκάρετε το πεδίο "Capture Output".
6)  Πατήστε το κουμπί "Insert" και μετά "OK".


Τώρα θα μπορείτε να τρέξετε την εντολή "Check syntax" στα scripts. Αν υπάρχει κάποιο συντακτικό λάθος θα εμφανιστεί στο πλαίσιο εξόδου του UltraEdit. Επιπλέον θα έχετε την δυνατότητα να πάτε κατευθείαν στην γραμμή που περιέχει το λάθος κάνοντας διπλό κλικ στο σφάλμα στο πλαίσιο εξόδου.