Ευκολίες για άτομα με προβλήματα όρασης

Γενικές πληροφορίες

Η WME προσφέρει διάφορες ρυθμίσεις που διευκολύνουν άτομα με προβλήματα όρασης. Καταρχήν υπάρχει η δυνατότητα να στέλνονται σχεδόν όλα τα κείμενα του παιχνιδιού στην μηχανή δημιουργίας ομιλίας, ώστε οι παίκτες να μην είναι αναγκασμένοι να τα διαβάζουν στην οθόνη καθώς πολλές φορές είτε είναι πολύ μικρά είτε εξαφανίζονται γρήγορα. Επιπλέον, είναι δυνατό να τονίζονται, με χρήση συντόμευσης, οι ενεργές περιοχές κάθε σκηνής γιατί, πολλές φορές, μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστούν από άτομα με προβλήματα όρασης. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στον παίκτη να παγώνει το παιχνίδι οποιαδήποτε στιγμή, με την συντόμευση Ctrl+Space, ώστε να μπορεί να διαβάζει τα κείμενα ή να εξετάζει τη σκηνή χωρίς κανένα χρονικό περιθώριο.

Αυτές οι ρυθμίσεις είναι ενσωματωμένες κατευθείαν μέσα στη μηχανή και εφόσον ενεργοποιηθούν δουλεύουν αυτόματα σε κάθε παιχνίδι. Ασφαλώς, παίρνοντας υπόψη μας την γενικότητα αυτών των ρυθμίσεων, μπορεί να μην δουλεύουν πάντα ιδανικά, κάτι που εξαρτάται από τον σχεδιασμό του εκάστοτε παιχνιδιού. Αν για κάποιο λόγο αυτές οι ρυθμίσεις  δεν δουλεύουν σωστά με το παιχνίδι σας, μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε εντελώς μέσω του ProjectMan και της ρύθμισης "Εμφάνιση ρυθμίσεων για άτομα με προβλήματα όρασης". Βεβαίως, είναι καλύτερη λύση να προσπαθήσετε να κάνετε το παιχνίδι σας συμβατό με αυτές τις ρυθμίσεις παρά να τις απενεργοποιήσετε εντελώς.

Οι ρυθμίσεις για άτομα με προβλήματα όρασης μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν στο αρχικό παράθυρο ρυθμίσεων της WME:

Accessibility options

Οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές. Για να λειτουργήσει η δυνατότητα να στέλνονται τα κείμενα στη μηχανή δημιουργίας ομιλίας, πρέπει μία τέτοια να είναι εγκατεστημένη. Από προεπιλογή τα Windows XP περιλαμβάνουν μία, την οποία εγκαθιστούν. Ενώ σε υπολογιστές που χρησιμοποιούνται από άτομα με προβλήματα όρασης είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται ήδη εγκατεστημένη μία μηχανή δημιουργίας ομιλίας στην γλώσσα τους.

Η ανάγνωση των ομιλιών του παιχνιδιού απενεργοποιείται αυτόματα εάν το παιχνίδι ήδη περιλαμβάνει ηχητική ομιλία για αυτούς.

Ο τονισμός των ενεργών αντικειμένων σε μία σκηνή ή σε ένα επιλεγμένο παράθυρο ελέγχεται με την συντόμευση Ctrl+Tab. Η επιλογή των ενεργών σημείων σε μία σκηνή γίνεται κυκλικά, ενώ με την συντόμευση Ctrl+Shift+Tab η επιλογή γίνεται με την αντίθετη φορά. Το πλαίσιο τονισμού θα παραμένει στην οθόνη μέχρι να απελευθερώσετε το πλήκτρο Ctrl.

Manual highlighting of active items (Dead City)

Υποστήριξη scripting

Εκτός από τις γενικές ρυθμίσεις για άτομα με προβλήματα όρασης, η WME προσφέρει επίσης ορισμένες μεθόδους και ιδιότητες σε περίπτωση που κάποιος δημιουργός επιθυμεί να ορίσει ορισμένες ευκολίες αποκλειστικά συνδεδεμένες με το παιχνίδι του.

Για να ελέγξετε αν μία από τις ρυθμίσεις ευκολίας είναι ενεργοποιημένη χρησιμοποιείστε την οικογένεια ιδιοτήτων Game.Acc* (δείτε τον οδηγό αναφοράς για την πλήρη λίστα).

Όλα τα αντικείμενα του παιχνιδιού δέχονται την ιδιότητα AccCaption που ορίζει ένα κείμενο περιγραφής. Αν η ρύθμιση "Ανάγνωση περιγραφών αντικειμένων" είναι ενεργή, η WME θα χρησιμοποιήσει τα κείμενα που έχουν οριστεί με αυτή την ιδιότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα χρησιμοποιηθεί η απλή ιδιότητα Caption. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη και να στείλετε στην μηχανή δημιουργίας ομιλίας διαφορετικά κείμενα περιγραφής (ίσως πιο λεπτομερή).

Για να στείλετε στην μηχανή δημιουργίας ομιλίας ένα συγκεκριμένο κείμενο, χρησιμοποιήστε την μέθοδο Game.AccOutputText(). Για παράδειγμα, μπορείτε να φτιάξετε ένα κώδικα που θα διαβάζει μια περιγραφή κάποιας σκηνής με την είσοδο του παίκτη σε αυτή.

Μια καλή ιδέα είναι προσφέρετε μια εναλλακτική AccCaption περιγραφή για κάθε κείμενο που εμφανίζεται μόνο σε γραφικά ώστε να κάνετε το παιχνίδι σας συμβατό με τις διάφορες ρυθμίσεις ανάγνωσης κειμένων.


Σημείωση: Η ανάγνωση των κειμένων από τη μηχανή δημιουργίας ομιλίας σε καμία περίπτωση δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει ή να προσομοιώσει πραγματικές ομιλίες.