Κονσόλα εκσφαλμάτωσης

Η κονσόλα εκσφαλμάτωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξετε τα scripts ενώ τρέχετε το παιχνίδια σας. Δείχνει όλα τα scripts που τρέχουν την δεδομένη χρονική στιγμή, τις τιμές των μεταβλητών και το αρχείο λειτουργίας (ημερολόγιο ενεργειών και προβλημάτων) της WME.

Ο δημιουργός μπορεί να ορίσει τα λεγόμενα "σημεία διακοπής" που είναι σημαδεμένες γραμμές κώδικα στα scripts που διακόπτουν την εκτέλεση του παιχνιδιού και εμφανίζουν την κονσόλα εκσφαλμάτωσης μπροστά από το παιχνίδι. Για να ορίσετε ένα σημείο διακοπής επιλέξτε ένα script στην κονσόλα εκσφαλμάτωσης, στη συνέχεια μία γραμμή κώδικα και πατήστε το κουμπί "Toggle breakpoint" (ή εναλλακτικά πατήστε το πλήκτρο F9). Θα εμφανιστεί μία κόκκινη κουκκίδα αριστερά της επιλεγμένης γραμμής. Όταν η μηχανή φτάσει σε αυτή τη γραμμή θα παγώσει το παιχνίδι και θα εμφανιστεί η κονσόλα εκσφαλμάτωσης. Για να συνεχίσει η εκτέλεση του script επιλέξτε το παράθυρο του παιχνιδιού ή πατήστε το πλήκτρο escape ενώ είστε στην κονσόλα εκσφαλμάτωσης.

Για να αφαιρέσετε ένα σημείο διακοπής, επιλέξτε τη γραμμή και πατήστε το κουμπί "Toggle breakpoint" ή το πλήκτρο F9.

Για να ελέγξετε ένα script γραμμή προς γραμμή χρησιμοποιήστε το κουμπί "Step" ή το πλήκτρο F10. Πρέπει να σημειωθεί ότι εξαιτίας της πολυνυματικής φύσης του προγραμματισμού ενός παιχνιδιού, ο έλεγχος των scripts που βασίζονται σε άλλα ενεργά scripts μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά του παιχνιδιού επειδή τα scripts εκτελούνται με διαφορετική σειρά σε αυτή την περίπτωση από το αν θα το τρέχατε κανονικά.

Για να σταματήσετε τον έλεγχο του script γραμμή προς γραμμή πατήστε το κουμπί "Continue" ή το πλήκτρο F5.

Η κονσόλα εκσφαλμάτωσης μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις του ProjectMan. Στο τμήμα "Ρυθμίσεις εκσφαλμάτωσης" υπάρχει η επιλογή "Κονσόλα εκσφαλμάτωσης" στην οποία μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες τιμές:

Σε προσθήκη των σημείων διακοπής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη συνάρτηση Debug() μέσα στο script, που θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Με αυτό τον τρόπο γίνεται εφικτή η δημιουργία σημείων διακοπής ανάλογα με την εξέλιξη των scripts (σε υποθετικές συναρτήσεις).

Εκτός από τις διάφορες μεταβλητές του επιλεγμένου script μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένες που θέλετε να παρακολουθήσετε. Επιλέξτε το πεδίο "Watch", κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε το "Add watch". Στην συνέχεια γράψτε το όνομα της μεταβλητής που θέλετε να παρακουλουθήσετε. Για να σταματήσετε να ελέγχετε μία μεταβλητής κάντε δεξί κλικ σε αυτή και επιλέξτε "Remove watch".

Να σημειωθεί ότι η κονσόλα εμφανίζεται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση εκσφαλμάτωσης.

Η κονσόλα εκσφαλμάτωσης της WME απαιτεί το Microsoft .NET Framework 2.0.