Πακέτα και σύστημα αρχείων της WME

Αναζήτηση/αναφορά των αρχείων του υπό κατασκευή παιχνιδιού

Ένα παιχνίδι συνήθως αποτελείται από διάφορα αρχεία, όπως εικόνες, animations, scripts, ήχοι κ.λπ. Το πρόγραμμα WME ProjectMan σας βοηθάει να τα ελέγχετε με ευκολία.

Συχνά, κατά την ανάπτυξη του παιχνιδιού, θα χρειαστεί να καλέσετε αρχεία του. Για παράδειγμα ένα animation μέσω ενός script. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ορίσετε την ακριβή διαδρομή του αρχείου, ξεκινώντας από την την βάση του πακέτου (περισσότερα για τα πακέτα θα δούμε στη συνέχεια). Η διαδρομή μια σκηνής μέσα σε ένα script θα έχει αυτή τη μορφή:

Game.ChangeScene("scenes\room\room.scene");

Για μεγαλύτερη ασφάλεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή "Copy filename" μέσω του ProjectMan, την οποία θα βρείτε στο μενού που θα εμφανιστεί αν κάνετε δεξί κλικ στο αρχείο που θέλετε να καλέσετε. Αυτή η εντολή θα αντιγράψει τη σωστή διαδρομή του αρχείου στο clipboard των windows. Το μόνο που μένει να κάνετε είναι να τη μεταφέρετε με επικόλληση στο script σας.

Πακέτα

Η WME εισάγει ένα σύστημα διανομής που βασίζεται στα αποκαλούμενα πακέτα που είναι ειδικά αρχεία που περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα του παιχνιδιού σε συμπιεσμένη μορφή (παρόμοια με τα αρχεία zip). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να χωρίσετε το παιχνίδι σας σε περισσότερα από ένα πακέτα. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η λειτουργία; Αυτές είναι ορισμένες από τις βασικές χρήσεις των πακέτων:

Πακέτα ομιλίας - Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα αρχεία ομιλίας σε ένα πακέτο εκτός του βασικού για να το διαθέσετε ξεχωριστά έτσι ώστε να μειώσετε το μέγεθος του βασικού πακέτου.

Πακέτα πολυγλωσσικής υποστήριξης - Αν θέλετε το παιχνίδι σας θα είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες μπορείτε να χωρίσετε τα αρχεία που το αποτελούν στα βασικά και αυτά που θα μεταφραστούν. Έτσι μπορείτε να διατηρήσετε το βασικό πακέτο σταθερό και να μεταφράσετε το δεύτερο πακέτο σε όποια γλώσσα θέλετε. Στη συνέχεια με την αλλαγή ενός μόνο αρχείου μπορείτε να αλλάζετε τη γλώσσα του παιχνιδιού. Το πακέτο πολυγλωσσικής υποστήριξης μπορεί να περιλαμβάνει εκτός από τον πίνακα κειμένων, τις γραμματοσειρές με διαφορετική κωδικοσελίδα, γραφικά, ακόμα και αρχεία ήχου και ομιλίας.

Βελτιώσεις/διορθώσεις - Μία παράμετρος που μπορείτε να ρυθμίσετε στα πακέτα είναι η προτεραιότητα (δείτε παρακάτω). Αν το ίδιο αρχείο βρίσκεται σε περισσότερα από ένα πακέτα τότε η WME θα επιλέξει το σωστό με βάση την προτεραιότητα των πακέτων. Με αυτό το τρόπο είναι εφικτή η δημιουργία πακέτων που θα περιέχουν βελτιώσεις ή διορθώσεις.

Υπάρχουν και άλλες χρήσεις για τα πακέτα, όπως επιπλέον υλικό, ξεχωριστά επεισόδια που θα διανέμονται σε πακέτα κ.λπ.


Μετά τη δημιουργία ενός νέου παιχνιδιού στον ProjectMan, θα υπάρχει ένα μόνο πακέτο με το όνομα data. Για να φτιάξετε ένα καινούριο κάντε δεξί κλικ στον κατάλογο των αρχείων και φακέλων (σε κενό χώρο) και επιλέξτε την εντολή "Create folder..."

Θα δημιουργηθεί ένας φάκελος στο ίδιο επίπεδο με τον φάκελο/πακέτο "data". Στη συνέχεια κάντε δεξί κλικ πάνω του και επιλέξτε την εντολή "Promote to package" για να τον μετατρέψετε σε πακέτο.

Το νέο πακέτο μπορεί να περιλαμβάνει υποφακέλους, αρχεία κ.λπ. Μετά το μεταγλωττισμό του παιχνιδιού θα δείτε ότι θα έχουν δημιουργηθεί δύο πακέτα, το βασικό "data" και το καινούριο.

Επιλέγοντας ένα πακέτο από τη λίστα φακέλων και αρχείων, θα ενεργοποιηθούν στο πεδίο αριστερά οι ρυθμίσεις για αυτό που μπορείτε, μεταξύ των άλλων, να ορίσετε και την προτεραιότητά του.