Βήμα 3: Διαρρύθμιση & δόμηση της σκηνής

Σε αυτή την παράγραφο θα μάθουμε πως λειτουργεί ο σχεδιασμός και η δόμηση μιας σκηνής. Γνωρίζουμε ήδη ότι η σειρά των κόμβων καθορίζει τη σειρά που η μηχανή θα εκτελέσει τις απαιτούμενες ενέργειες.

Ανοίξτε τη σκηνή μας στον SceneEdit.

Έχουμε ήδη δύο entities ("background" και "desk") και ένα πεδίο που περιγράφει το που ο ήρωας μπορεί να μετακινείται ("floor"). Αυτό που χρειαζόμαστε είναι το γραφείο (η entity "desk") να υπερκαλύπτει το χαρακτήρα όταν αυτός βρίσκεται από πίσω. Η λύση σε αυτό είναι να δημιουργήσουμε άλλο ένα πεδίο.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Add region" για να δημιουργηθεί ένα νέο πεδίο με το όνομα "new region".

 
Αλλάξτε το όνομα του πεδίου σε "behind_desk". Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να αλλάξουμε το σχήμα του πεδίου, ώστε να περικλείει την περιοχή πίσω από το γραφείο όπως στην εικόνα που ακολουθεί.

Η τελευταία ενέργεια που πρέπει να γίνει είναι να τοποθετήσουμε τους κόμβους στη σωστή σειρά όπως αυτή φαίνεται στην εικόνα:


Ας δούμε όμως τι έχουμε επιτύχει με αυτή την διαδικασία. Η μηχανή θα σχεδιάσει τη σκηνή με την ακόλουθη σειρά:

1)   θα σχεδιάσει την entity "background" (το φόντο),
2)   στη συνέχεια θα σχεδιάσει τους χαρακτήρες που στέκονται στο πεδίο "behind_desk",
3)   μετά θα σχεδιάσει την entity "desk" (το γραφείο)
4)   και στο τέλος θα σχεδιάσει τους χαρακτήρες που στέκονται στο πεδίο "floor"

Βλέπουμε ότι με αυτό το τρόπο, αν ο χαρακτήρας βρίσκεται στο πεδίο "behind_desk" τότε θα σχεδιαστεί πριν το γραφείο, αλλιώς θα σχεδιαστεί μετά το γραφείο.

Σώστε τη σκηνή, κλείστε τον SceneEdit και τρέξτε το παιχνίδι. Επιλέξτε το αντικείμενο "MyScene" και μετακινήστε το χαρακτήρα μέσα στην σκηνή. Θα δείτε ότι πλέον ο χαρακτήρας θα υπερκαλύπτεται σωστά από το γραφείο όταν αυτό χρειάζεται. Προς το παρόν θα αγνοήσουμε το γεγονός ότι ο χαρακτήρας μπορεί να περπατήσει μέσα από το γραφείο, κάτι το οποίο θα διορθώσουμε στο Βήμα 4: Μπλοκαρισμένα πεδία.


Ελπίζω όλα να ήταν κατανοητά μέχρι τώρα, καθώς αυτό ήταν και το πιο δύσκολο τμήμα αυτού του οδηγού. Οι επόμενοι παράγραφοι θα είναι ποιο εύκολοι. ;-)