Γραμματοσειρές bitmap

Για την εμφάνιση όλων των κειμένων του παιχνιδιού (υπότιτλοι, κείμενα στα μενού κ.λπ.) η WME μπορεί να χρησιμοποιήσει τις λεγόμενες "bitmap γραμματοσειρές". Αυτό σημαίνει ότι η γραμματοσειρά δημιουργείται από μία εικόνα που περιλαμβάνει όλα τα γράμματα. Αυτή η εικόνα έχει την παρακάτω μορφή:

Η εικόνα αυτή περιλαμβάνει ακριβώς 256 χαρακτήρες. Το επάνω τμήμα περιλαμβάνει το βασικό αλφάβητο, τα νούμερα και τα σημεία στίξης ενώ το κάτω τμήμα περιλαμβάνει ειδικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται από τα διάφορα εθνικά αλφάβητα.

Ευτυχώς δεν χρειάζεται να φτιάξετε αυτή την εικόνα με το χέρι αφού υπάρχουν πολλά προγράμματα από τρίτους για αυτή την δουλειά. Μερικά παραδείγματα:

Το μόνο που πρέπει να προσέξετε όταν δημιουργείτε τις γραμματοσειρές σας είναι ότι τα γράμματα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα αριστερά στο πλέγμα. Τι σημαίνει αυτό; Όλα τα γράμματα βρίσκονται σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένων διαστάσεων και έτσι δημιουργείται ένα αόρατο πλέγμα μέσα στην εικόνα. Στο παράδειγμά μας το πλέγμα αυτό έχει διαστάσεις 32x32 εικονοστοιχεία:

Όπως βλέπετε όλα τα γράμματα βρίσκονται μέσα σε αυτό το πλέγμα. Κάτι που είναι κρίσιμο καθώς η WME χρησιμοποιεί αυτό το αόρατο πλέγμα για να αναγνωρίσει την θέση κάθε γράμματος μέσα στην εικόνα. Παρατηρήστε επίσης ότι όλα τα γράμματα είναι ευθυγραμμισμένα αριστερά μέσα στο πλέγμα:

Τώρα που έχουμε την εικόνα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αρχείο προσδιορισμού για την γραμματοσειρά μας με την παρακάτω μορφή, που θα περιλαμβάνει τις ιδιότητες αυτής:

FONT
{
 IMAGE = "fonts\franklin.png"
 TRANSPARENT = 255,0,255
 COLUMNS = 16
 TILE_WIDTH = 32
 TILE_HEIGHT = 32
 AUTO_WIDTH = TRUE
 EXPAND_WIDTH = 1
}
Επεξήγηση:

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντί της ιδιότητας IMAGE μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη SPRITE. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να δημιουργήσετε ακόμα και κινούμενες γραμματοσειρές.

Πηγές:

Δείτε επίσης: