Δημιουργία σκηνής βήμα προς βήμα

Οι σκηνές είναι τα "δωμάτια" του παιχνιδιού σας. Συνήθως τα adventures αποτελούνται από πολλές σκηνές και ο κεντρικός χαρακτήρας περπατάει από τη μία στην άλλη.

Ο σχεδιασμός των σκηνών είναι μία σημαντική αλλά και πολύπλοκη διαδικασία, ιδιαίτερα για τον αρχάριο σχεδιαστή. Για αυτό το λόγο αποφάσισα να περιγράψω τη διαδικασία δημιουργίας μιας σκηνής βήμα προς βήμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες με μεγάλη προσοχή καθώς για να γίνετε ένας επιτυχημένος σχεδιαστής είναι απαραίτητο να καταλάβετε την λογική πίσω από το σχεδιασμό ενός δωματίου.