Σύστημα χειρισμού και αλληλεπίδρασης

Η WME προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τον προσδιορισμό απλών παραθύρων, των μενού και τον διαφόρων άλλων στοιχείων που συνθέτουν ένα πλήρες σύστημα χειρισμού. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες διεργασίες. Συνήθως για την δημιουργία των διαφόρων παραθύρων με τις ρυθμίσεις, των παραθύρων αποθήκευσης του παιχνιδιού, του πλαισίου του inventory, της οθόνης με τα διάφορα στοιχεία του χαρακτήρα (για παιχνίδι ρόλων) κ.λπ.  Όλα γίνονται χρησιμοποιώντας μερικά βασικά αντικείμενα που περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

Προς το παρόν δεν υπάρχει εργαλείο για την δημιουργία των διαφόρων στοιχείων του γραφικού περιβάλλοντος. Τα πάντα γίνονται γράφοντας απλά αρχεία κειμένου που προσδιορίζουν τον σχεδιασμό των παραθύρων του γραφικού περιβάλλοντος.