Γραμματοσειρές

H WME υποστηρίζει δύο είδη γραμματοσειρών για την γραφική απεικόνιση των κειμένων του παιχνιδιού: γραμματοσειρές bitmap και TrueType. Οι Bitmap αποτελούνται από μία απλή γραφική εικόνα που περιέχει όλα τα γράμματα, ενώ οι TrueType είναι οι τυπικές διανυσματικές γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται στα Windows.

Και τα δύο είδη έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Εφόσον οι bitmap γραμματοσειρές αποτελούνται από μία εικόνα έχετε μεγαλύτερο έλεγχο στην εμφάνιση των γραμμάτων καθώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα εφέ (χρωματικές διαβαθμίσεις κ.λπ.) ή ακόμα να φτιάξετε γραμματοσειρές που κινούνται (με χρήση πολλών καρέ). Το μειονέκτημα αυτών των γραμματοσειρών είναι ότι μπορούν να περιέχουν εώς 256 χαρακτήρες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Ασιατικές ή άλλες "double-byted" γλώσσες ενώ και η δημιουργία τους είναι πιο δύσκολη.

Οι TrueType γραμματοσειρές περιορίζονται σε απλά, μονόχρωμα, χωρίς κίνηση κείμενα αλλά επειδή η WME χρησιμοποιεί τη μέθοδο απόδοσης των windows μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για οποιαδήποτε γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων και των Ασιατικών. Επίσης, η ενεργοποίηση και χρήση τους είναι πολύ πιο εύκολη από τις bitmap καθώς γίνεται απλώς με την δημιουργία ενός αρχείου προσδιορισμού.

Τα παρακάτω κεφάλαια περιέχουν λεπτομέρειες για τα δύο είδη γραμματοσειρών:

Ένα σημαντικό στοιχείο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι όσον αφορά τη WME τα δύο είδη γραμματοσειρών είναι εναλλάξιμα αφού και τα δύο χρησιμοποιούν την κατάληξη .font. Η δυνατότητα εναλλαγής τους σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραμματοσειρές bitmap για την αγγλική έκδοση του παιχνιδιού σας και αν αποφασίσετε να δημιουργήσετε και μία γιαπωνέζικη έκδοση το πακέτο που θα περιέχει τα στοιχεία αυτής μπορεί να περιλαμβάνει τη γιαπωνέζικη γραμματοσειρά με το ίδιο όνομα, απλώς ορίζοντας μία TrueType.