Ρυθμίζοντας ένα κειμενογράφο

Το πακέτο της Wintermute Engine περιλαμβάνει έναν script editor, τον ανοικτού κώδικα SciTE editor που βασίζεται στο εξαιρετικό Scintilla του Neil Hodgson (και τα δύο μπορείτε να τα βρείτε στο www.scintilla.org). Η προσαρμοσμένη έκδοση του πακέτου προσφέρει χρωματισμό σύνταξης για τα scripts της wme και μία εντολή μεταγλώττισης (Ctrl+F7) που ελέγχει τα scripts για σφάλματα. Επιπλέον εμφανίζει "calltips" όταν καλείτε κάποια από τις τις μεθόδους της wme.

Αν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον SciTE editor μπορείτε να επιλέξετε κάποιον άλλο. Το πακέτο περιλαμβάνει ένα εργαλείο με το όνομα "WME Integrator", που μπορεί να ρυθμίσει τα scripts της wme με τους ακόλουθους κειμενογράφους: UltraEdit, PSPad and SciTE.

O WME Integrator προσθέτει χρωματισμό σύνταξης, εντολή για έλεγχο της σύνταξης και συνδέει τις καταλήξεις των scripts με τον επιλεγμένο κειμενογράφο.

Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο κειμενογράφο που δεν υποστηρίζεται από τον WME Integrator θα πρέπει να το κάνετε χειροκίνητα. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζεται η ρύθμιση του UltraEdit. Η ρύθμιση άλλων προγραμμάτων θα πρέπει να είναι παραπλήσια.

Σημείωση: Θα πρέπει να ορίσετε τις καταλήξεις ".script" και ".inc" στο κειμενογράφο που έχετε επιλέξει ώστε αυτά τα αρχεία να ανοίγουν αυτόματα από τα εργαλεία της WME. Παρακαλώ δείτε τη βοήθεια των Windows για τις σχετικές οδηγίες.