Προγραμματίζοντας στην WME

Σχετικά με την γλώσσα προγραμματισμού

Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται στην WME βασίζεται στην JavaScript. Στην πραγματικότητα είναι μια πολύ απλοποιημένη έκδοση αυτής εμπλουτισμένη με ορισμένες επιπλέον λειτουργίες που αφορούν αποκλειστικά τον προγραμματισμό παιχνιδιών και την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών scripts.  Αν είστε εξοικειωμένος με την JavaScript (ή κάποια άλλη παρόμοια γλώσσα προγραμματισμού όπως η Java, η C++ και η PHP) τότε μπορείτε σχεδόν αμέσως να αρχίσετε να γράφετε WME scripts. Αν όχι, τότε προτείνεται να διαβάσετε πρώτα κάποια βιβλία σχετικά με τον προγραμματισμό. Η εκμάθηση προγραμματισμού είναι πέρα από τον σκοπό αυτού του εγγράφου: οι λειτουργίες και η δομή της γλώσσας θα περιγραφούν πολύ συνοπτικά.


Μια καλή συμβουλή για τους αρχάριους είναι να διαβάσουν πρώτα τον οδηγό προγραμματισμού του metamorphium στο WME Wiki: