Χαρακτηριστικά & δυνατότητες της WME


Η WME σχεδιάστηκε για να είναι όσο γίνεται πιο δυνατή και ευέλικτη αλλά παράλληλα εύκολη στην χρήση της. Προσφέρει ένα μεγάλο σετ από προκαθορισμένες λειτουργίες και συναρτήσεις παράλληλα με μία γλώσσα προγραμματισμού, που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει στο παιχνίδι του εξελιγμένες δυνατότητες και λειτουργίες, όπου αυτές χρειάζονται.

Μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της WME:

 

Περισσότερες λεπτομέρειες:

Ανάλυση και χρώματα
Υποστηρίζονται όλες οι αναλύσεις. Τα παιχνίδια σας μπορεί να έχουν, την κλασσική πλέον, ανάλυση 320x200 αλλά και υψηλές όπως 1024x768. Επιπλέον, στη χρωματική απόδοση υποστηρίζονται τα βάθη χρώματος 16bit και 32bit (πραγματικό χρώμα). Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει ένα βάθος χρώματος ανάλογα με τον υπολογιστή του και η μηχανή αναλαμβάνει τη χρωματική μετατροπή αυτόματα.


Γραφικό σύστημα απόδοσης/απεικόνισης γραφικών
Εφόσον οι κάρτες γραφικών με 3D επιτάχυνση υλικού είναι το στάνταρ σήμερα η WME χρησιμοποιεί ένα σύστημα απόδοσης/απεικόνισης γραφικών με τέτοιες δυνατότητες το οποίο προσφέρει μεγάλη ταχύτητα καθώς και εξελιγμένα χαρακτηριστικά όπως διαφάνεια, alpha blending και εξομάλυνση άκρων.
Για λόγους συμβατότητας με παλαιότερες κάρτες γραφικών η WME μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς την επιτάχυνση υλικού, αλλά σε αυτή την περίπτωση απενεργοποιούνται τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν


Εργαλεία δημιουργίας
Για να γίνει η διαδικασία πιο γρήγορη και πιο εύκολη η WME περιλαμβάνει ορισμένα εργαλεία γραφικού περιβάλλοντος που απλοποιούν τον έλεγχο του παιχνιδιού και τη δημιουργία των σκηνών και των animations. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούν την ίδια την μηχανή, έτσι ώστε να προσφέρουν παράλληλη προεπισκόπιση από οτιδήποτε φτιάχνετε (πραγματικό WYSIWYG περιβάλλον :).
Πιο ανεπτυγμένα εργαλεία βρίσκονται υπό κατασκευή.


Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων
Η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορους τύπους για την αποθήκευση των γραφικών και των ήχων. Επίσης υιοθετεί και κάποια άλλα αρχεία για τον ορισμό των διαφόρων αντικειμένων.
Για τα γραφικά: BMP, TGA, PNG και JPG (τα αρχεία PNG και TGA μπορούν να περιλαμβάνουν και alpha channel)
Για τους ήχους: Ogg Vorbis (OGG) και WAV
Παρότι η WME δεν υποστηρίζει το MP3 για λόγους άδειας, το Ogg Vorbis είναι ένας πολύ αξιόλογος αντικαταστάτης.
Οι ίδιοι τύποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μουσική αλλά και τα ηχητικά εφέ. Μεγάλα αρχεία ήχου διαβάζονται από την δίσκο και δεν σπαταλούν την μνήμη.
Επιπλέον η μηχανή μπορεί να παίξει βίντεο Ogg Theora και AVI με αυτόματη απεικόνιση υπότιτλων (τύπος αρχείου SUB).


Γλώσσα προγραμματισμού
Η WME χρησιμοποιεί μία ευέλικτη αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού, που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας σχεδόν οποιασδήποτε λειτουργίας θέλετε. Όλα τα αντικείμενα του παιχνιδιού υποστηρίζουν ορισμένες μεθόδους και έχουν κάποιες ιδιότητες ώστε να μπορείτε να χειριστείτε τις εσωτερικές λειτουργίες της μηχανής. Μία επιπλέον δυνατότητα είναι η δημιουργία δικών σας αντικειμένων και μεθόδων, που θα υπερισχύουν των προκαθορισμένων.
Η σύνταξη της γλώσσας προγραμματισμού είναι παρόμοια με τις γλώσσες  JavaScript, C++, C#, Java και PHP. Αν γνωρίζετε μία από αυτές μπορείτε αμέσως να φτιάξετε WME scripts.


Parallax scrolling
Η λειτουργία multi-layered parallax scrolling για τις σκηνές υποστηρίζεται εγγενώς από τη μηχανή και τα εργαλεία της και δεν χρειάζεται επιπλέον προγραμματισμό.


Πακέτα
Πριν το παιχνίδι διανεμηθεί στο κοινό μπορεί να μεταγλωττιστεί σε ένα ή περισσότερα πακέτα που θα περιλαμβάνουν όλα τα αντικείμενα/αρχεία του σε συμπιεσμένη μορφή. Μπορείτε να επιλέξετε την διανομή σε πολλά πακέτα, για παράδειγμα στην περίπτωση που θέλετε η ομιλία των χαρακτήρων να είναι προαιρετική ή το παιχνίδι σας να περιλαμβάνει διάφορα επεισόδια.
Επιπλέον έχετε την δυνατότητα να δώσετε σε αυτά τα πακέτα διαφορετική τιμή προτεραιότητας. Αυτή η δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη στην περίπτωση που θέλετε να διανέμετε ένα βελτιωτικό πακέτο για το παιχνίδι σας. Το νέο πακέτο χρειάζεται να περιλαμβάνει μόνο τα αρχεία που έχουν αλλάξει σε σχέση με την αρχική έκδοση έτσι ώστε η μηχανή να επιλέξει αυτά έναντι των παλαιών.
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης δεν είναι απαραίτητο να μεταγλωττίζετε το παιχνίδι σας καθώς η μηχανή μπορεί να λειτουργήσει κατευθείαν στα ασυμπίεστα αρχεία για να επιταχυνθεί έτσι η διαδικασία της δοκιμής και της εκσφαλμάτωσης λαθών.


Υποστήριξη για 3D χαρακτήρες
Η WME περιλαμβάνει υποστήριξη για 3D χαρακτήρες πραγματικού χρόνου. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες της WME να δημιουργήσουν adventures τελευταίας γενιάς που συνδυάζουν περιβάλλοντα δύο διαστάσεων με 3D χαρακτήρες (γνωστά και ως 2.5D παιχνίδια) όπως τα Syberia και The Longest Journey. Για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις συστήματος παρακαλώ δείτε το αντίστοιχο κεφάλαιο σε αυτό το έγγραφο. Ένα απλό παιχνίδι επίδειξης είναι διαθέσιμο για κατέβασμα.

Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος του παιχνιδιού
Με την χρήση των διαφόρων εργαλείων που προσφέρει η WME (όπως τα παράθυρα, τα κουμπιά κ.λπ.) μπορείτε να χτίσετε ένα πλήρες σύστημα χειρισμού και λειτουργίες όπως παράθυρα για αποθήκευση του παιχνιδιού, για αλλαγή των ρυθμίσεων κ.λπ., όσο πολύπλοκα και αν είναι αυτά. Σημαντικό είναι ότι όλες αυτές οι λειτουργίες μπορούν να έχουν όποια μορφή θέλετε.


Πολυγλωσσική υποστήριξη
Υπάρχει η δυνατότητα το παιχνίδι σας να είναι μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες, χωρίς αυτό να περιορίζεται μόνο στα κείμενα αλλά και στα γραφικά και στους ήχους. Αυτό είναι εφικτό πολύ εύκολα με την δημιουργία ξεχωριστών πακέτων που θα περιλαμβάνουν τα μεταφρασμένα αρχεία όπως γραμματοσειρές, γραφικά κτλ.


Κοινότητα
Όλοι οι χρήστες στα forums της WME είναι ιδιαίτερα φιλικοί και είναι πάντα διαθέσιμοι να σας βοηθήσουν.


Υποστήριξη βοηθητικών ρυθμίσεων για άτομα με προβλήματα όρασης
Η WME προσφέρει διάφορες ρυθμίσεις που διευκολύνουν άτομα με προβλήματα όρασης. Καταρχήν υπάρχει η δυνατότητα να στέλνονται σχεδόν όλα τα κείμενα του παιχνιδιού στην μηχανή δημιουργίας ομιλίας, ώστε οι παίκτες να μην είναι αναγκασμένοι να τα διαβάζουν στην οθόνη καθώς πολλές φορές είτε είναι πολύ μικρά είτε εξαφανίζονται γρήγορα. Επιπλέον, είναι δυνατό να τονίζονται, με χρήση συντόμευσης, οι ενεργές περιοχές κάθε σκηνής γιατί, πολλές φορές, μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστούν από άτομα με προβλήματα όρασης. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στον παίκτη να παγώνει το παιχνίδι οποιαδήποτε στιγμή, με την συντόμευση Ctrl+Space, ώστε να μπορεί να διαβάζει τα κείμενα ή να εξετάζει τη σκηνή χωρίς κανένα χρονικό περιθώριο.


Συνεχής ανάπτυξη
Η WME βρίσκεται συνεχώς σε ανάπτυξη. Καινούριες εκδόσεις με βελτιώσεις, νέες λειτουργίες και διόρθωση σφαλμάτων μπορούν να βρεθούν στα forums. O Project Manager έχει την δυνατότητα να ελέγξει αν υπάρχει καινούρια έκδοση διαθέσιμη στο internet και να σας ειδοποιήσει.


Και πολλά άλλα μικρότερα πράγματα