Εισαγωγή στο σετ εργαλείων δημιουργίας της Wintermute Engine

Εισαγωγή

Το σετ δημιουργίας της Wintermute Engine είναι ένα σύνολο από εργαλεία για την δημιουργία και εκτέλεση παιχνιδιών graphic adventure. Το πακέτο περιλαμβάνει το εκτελέσιμο (Wintermute Engine, ή από εδώ και πέρα WME), διάφορα εργαλεία γραφικού περιβάλλοντος για την δημιουργία, έλεγχο και επεξεργασία των αντικειμένων ενός παιχνιδιού, αυτό το έγγραφο βοηθείας, ένα μικρό παιχνίδι επίδειξης και προκαθορισμένα πρότυπα για τα αντικείμενα.

Από που να ξεκινήσετε

Το έγγραφο βοηθείας χωρίζεται σε διάφορα τμήματα. Υπάρχει το κεφάλαιο Εσωτερικά ενός παιχνιδιού, που περιγράφει τα αντικείμενα του παιχνιδιού και τις αρχές που τα διέπουν. Επίσης περιλαμβάνει τον Οδηγό δημιουργίας σκηνών, που περιγράφει την κατασκευή μιας σκηνής βήμα προς βήμα (ένα από τα κεφάλαια που θα είναι καλό καλό να διαβάσετε πρώτο).

Το επόμενο τμήμα είναι το κεφάλαιο scripting, που περιλαμβάνει τις βασικές αρχές προγραμματισμού και έναν πλήρες Οδηγό αναφοράς για τα αντικείμενα που παρέχει η WME.

Αν έχετε κάποια απορία/ερώτηση και δεν βρήκατε την απάντηση σε αυτό το έγγραφο, μπορείτε να ρωτήσετε στο forum της WME.

Επιπλέον επισκεφθείτε το WME Wiki στο διαδίκτυο που περιλαμβάνει ένα σύνολο από άρθρα, οδηγούς, links κ.λπ.

[Έκδοση 1.7.2, 11 Μαρτίου 2007]