Εσωτερικά ενός παιχνιδιού

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει όλα τα αντικείμενα που θα χρειαστείτε για το παιχνίδι σας. Θα μάθετε πως να δημιουργείτε ένα καινούριο παιχνίδι, ποια είναι τα διαθέσιμα αντικείμενα, πως να τα φτιάξετε και να τα χρησιμοποιήσετε.