Ελληνική μετάφραση
Η μετάφραση από το αγγλικό έγγραφο έγινε από τον odnorf

Αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε προσπάθεια πλήρους μετάφρασης στα ελληνικά χωρίς χρήση αγγλικών όρων, όπου αυτό ήταν δυνατό, για να είναι χρήσιμο και σε όσους γνωρίζουν ελάχιστα ή καθόλου αγγλικά. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει μερικές περίεργες φράσεις παρότι προσπάθησα να τις αποφύγω, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος χρήσης μη ελληνικών όρων εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό είναι αδύνατο ή πολύ δύσκολο.

Παρόλα αυτά, λόγω της φύσης αυτού του εγγράφου αναγκάστηκα σε ορισμένες περιπτώσεις να μην μεταφράσω κάποιους αγγλικούς όρους είτε γιατί δεν γνωρίζω την αντίστοιχη ελληνική ορολογία είτε επειδή ο αγγλικός όρος είναι σαφώς πιο δόκιμος. Στην συνέχεια αυτής της σελίδας έχω συμπεριλάβει κάποιους πίνακες με τους σημαντικότερους μεταφρασμένους όρους και αυτούς που στάθηκε αδύνατο να μεταφράσω στα ελληνικά. Θα σας παρακαλέσω, αν σκεφτείτε κάποιον όρο για τη μη μεταφρασμένη ορολογία αλλά και κάποιο πιο δόκιμο από αυτόν που έχω ήδη επιλέξει να επικοινωνήσετε μαζί μου.

Εφόσον τα αγγλικά δεν είναι η μητρική μου γλώσσα και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν είμαι επαγγελματίας μεταφραστής αλλά και τη δυσκολία των συγκεκριμένων κειμένων (πλήρες έγγραφο βοηθείας με τεχνικούς όρους, ειδική ορολογία κ.λπ), είναι σχεδόν βέβαιο ότι περιέχονται κάποια λάθη παρότι προσπάθησα να τα περιορίσω στο ελάχιστο. Αν τυχόν εντοπίσετε κάποιο, όσο μικρό και αν είναι, παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου.

Σημειώνεται ότι το παρόν έγγραφο δε λαμβάνει υπόψη του τα μεταφρασμένα εργαλεία της WME αλλά τα αγγλικά. Αυτή η επιλογή ήταν επιβεβλημένη για λόγους ισορροπίας στο έγγραφο καθώς το μοναδικό εργαλείο που, προς το παρόν, μπορεί να υποστηρίξει γλώσσες εκτός των αγγλικών είναι ο ProjectMan. Αυτό αναμένεται να αλλάξει όταν στο μέλλον κυκλοφορήσει η νέα γενιά εργαλείων της WME που βρίσκεται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης.

Για επικοινωνία στείλτε e-mail στη διεύθυνση odnorf[at]freemail[dot]gr με θέμα [Ελληνικό Έγγραφο Βοηθείας της WME] ή προσωπικό μήνυμα στα forums της WME.


Λεξιλόγιο και Ορισμοί


Το τμήμα αυτό περιέχει μια λίστα με τους σημαντικότερους μεταφρασμένους όρους από τα αγγλικά στα ελληνικά.

Αντικείμενα παιχνιδιού (game objects)
3D Actor 3D χαρακτήρας (περισσότερα)
Actor Χαρακτήρας (περισσότερα)
Array Πίνακας (περισσότερα)
Button Κουμπί (περισσότερα)
Date Ημερομηνία (περισσότερα)
Directory Φάκελος (περισσότερα)
Editor Φόρμα εισαγωγής κειμένου (περισσότερα)
Entity (δείτε τους μη μεταφρασμένους όρους) (περισσότερα)
Entity container (δείτε τους μη μεταφρασμένους όρους) (περισσότερα)
File Αρχείο (περισσότερα)
Frame Καρέ (περισσότερα)
Game Παιχνίδι (περισσότερα)
Item Αντικείμενο του Inventory (δείτε τους μη μεταφρασμένους όρους) (περισσότερα)
Keyboard Πληκτρολόγιο (περισσότερα)
Layer Επίπεδο (περισσότερα)
Math Μαθηματικές πράξεις (περισσότερα)
MemBuffer (δείτε τους μη μεταφρασμένους όρους) (περισσότερα)
Particle emitter (δείτε τους μη μεταφρασμένους όρους) (περισσότερα)
Region Πεδίο (περισσότερα)
Scene Σκηνή (περισσότερα)
Sprite (δείτε τους μη μεταφρασμένους όρους) (περισσότερα)
Static control (δείτε τους μη μεταφρασμένους όρους) (περισσότερα)
String (δείτε τους μη μεταφρασμένους όρους) (περισσότερα)
Subframe Υποκαρέ (περισσότερα)
Waypoints group Ομαδοποιημένα σημεία πορείας (περισσότερα)
Windows Παράθυρο (περισσότερα)
Πεδία (regions)
Layout region Πεδίο διαρρύθμισης
Blocked region Μπλοκαρισμένο πεδίο
Decoration region Διακοσμητικό πεδίο
Entities (δείτε τους μη μεταφρασμένους όρους)
Free entity Ελεύθερη entity
Sprite entity Sprite entity
Region entity Πεδίο entity
Sound entity Entity ήχου
Video entity Entity βίντεο
Γεγονότα (events)
Event handler Χειριστής γεγονότων
Low level event Γεγονός χαμηλού επιπέδου
Hight level event Γεγονός υψηλού επιπέδου
Σχετικά με τον προγραμματισμό στην wme
Function Συνάρτηση
Method Μέθοδος
Attribute Ιδιότητα (αντικειμένων)
Event Γεγονός (δείτε παραπάνω)
Variable Μεταβλητή
Global variable Γενική μεταβλητή
Local variable Τοπική μεταβλητή
Constant variable Διαρκής μεταβλητή
Script threads Διεργασίες scripts. Άλλη πιθανή μετάφραση είναι "νήματα scripts". Ταιριάζει σε γλώσσα προγραμματισμού αλλά ξενίζει μέσα στο κείμενο.
Data types Είδη δεδομένων
Primitive types Πρωταρχικά είδη (αναφέρεται στα "είδη δεδομένων")
Breakpoint Σημείο διακοπής. Αναφέρετε σε αυτή τη σελίδα.
Untyped variables Έχει μεταφραστεί περιγραφικά σε "μεταβλητές στις οποίες δεν έχει οριστεί κάποιο είδος δεδομένων"
Διάφορα
Definition file Αρχείο προσδιορισμού
Attachment Μοντέλο προσάρτησης (αναφέρεται στους 3D χαρακτήρες).
Exclusive object Αποκλειστικό αντικείμενο
Frozen state Παγωμένη κατάσταση (για το παιχνίδι γενικά)
Node Κόμβος
Packages Πακέτα
Plugin Προσθετικά αρθρώματα
Scale Αναλογία διάστασης. Είναι η τιμή, σε ποσοστό επί της εκατό, που ορίζει το μέγεθος των χαρακτήρων, των sprites και των entities.
Scene states Κατάσταση των σκηνών
String table Πίνακας κειμένων
System excusive mode Αποκλειστική κατάσταση συστήματος
Talk stances Στάσεις ομιλίας


Μη μεταφρασμένοι όροι


Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει όρους για τους οποίους δεν γνωρίζω αντίστοιχη σύντομη και κυρίως δόκιμη ελληνική ορολογία.

Όροι που δεν έχουν μεταφραστεί (προς το παρόν)
Alpha blending Μπορείτε να βρείτε αναφορά σε αυτή τη σελίδα.
Alpha channel Είναι το κανάλι σε ένα αρχείο εικόνας που ορίζει τη διαφάνειά του. Θα μπορούσε να μεταφραστεί σε "κανάλι άλφα" αλλά ο αγγλικός όρος είναι πιο συνηθισμένος και δόκιμος. Μία αναφορά μπορείτε να βρείτε σε αυτή τη σελίδα.
Binary format Αναφορά σε αυτή τη σελίδα.
Clipping plane Περιγραφή σε αυτή τη σελίδα.
Container Αναφορά σε αυτή τη σελίδα.
Entity Ουσιαστικά είναι ένα πολυχρηστικό αντικείμενο καθώς μπορεί να περιλαμβάνει στατικά και κινούμενα γραφικά και ήχους/μουσική. Δείτε το αντίστοιχο κεφάλαιο.
Double-byted Είναι σχετικό με τις γραμματοσειρές TrueType.
Entity container Δείτε το αντίστοιχο κεφάλαιο για λεπτομέρειες
Field of view Θα μπορούσε να μεταφραστεί οπτικό πεδίο αλλά δεν δεν είμαι σίγουρος αν είναι δόκιμος όρος. Περιγραφή σε αυτή τη σελίδα.
Inventory Πρόκειται για το γνωστό μέρος τοποθέτησης των αντικειμένων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δείτε αυτή τη σελίδα.
MemBuffer Λεπτομέρειες σε αυτή τη σελίδα.
Loosely typed Αναφορά σε αυτή τη σελίδα.
Mesh Τμήμα του 3D χαρακτήρα. Δείτε εδώ και εδώ.
Multiple layered parallax scrolling Η γνωστή τεχνική δημιουργίας ψευδαίσθησης βάθους σε δισδιάστατα παιχνίδια. Αναφορά εδώ. Τρόπος χρήσης σε αυτή τη σελίδα.
Particle emitter Το αντικείμενο των particles. Θα μπορούσε να μεταφραστεί ως "εκπομπός σωματιδίων", όρος που δεν είναι ιδιαίτερα δόκιμος. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ και εδώ.
Pathfinding Είναι η τεχνική που αναλαμβάνει την κίνηση του χαρακτήρα και την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής για αυτόν μέσω των σημείων πορείας. Επειδή λειτουργεί αυτόματα η μόνη αναφορά της στο παρόν έγγραφο βρίσκεται στο κεφάλαιο Ιστορικό αλλαγών.
Prerendered Είναι η "γραφική απόδοση" ενός 3D μοντέλου σε μία δισδιάστατη εικόνα. Αναφορά υπάρχει σε αυτή τη σελίδα.
Scripting runtime error Αναφορά εδώ.
Stencil shadows Έχει μεταφραστεί σαν σκιά stencil. Ουσιαστικά πρόκειται για real-time 3D σκιά που προβάλλεται πάνω στην κρυμμένη γεωμετρία.
String Ουσιαστικά πρόκειται για γραμμή κειμένου και χρησιμοποιείται σε διάφορα τμήματα του εγγράφου.
String ID Είναι ο κωδικός που έχει οριστεί στον String Table Manager σε μία γραμμή κειμένου.
Static control Αντικείμενο για χρήση στα παράθυρα. Δείτε τη σχετική σελίδα για πλήρη περιγραφή της χρησιμότητάς τους.

Structures

Αναφορά σε αυτή τη σελίδα.
Sprite Το βασικό γραφικό αντικείμενο της WME. Μπορεί να είναι μία στατική εικόνα ή μία σειρά από καρέ. Δείτε αυτή τη σελίδα.
Skeletal animations Η λέξη skeletal θα μπορούσε να μεταφραστεί "σκελετός" αλλά το αποτέλεσμα θα ήταν ένας μάλλον περίεργος όρος και για αυτό τον λόγο διατήρησα, τουλάχιστον προσωρινά, τον αγγλικό. Δείτε αυτή τη σελίδα.
Weighted vertices Αναφέρεται στα 3D μοντέλα X. Δείτε αυτή τη σελίδα.

Το κεφάλαιο Δημιουργία προσθετικών αρθρωμάτων δεν έχει μεταφραστεί και παραμένει στα αγγλικά καθώς περιέχει πολλούς όρους προγραμματισμού που είναι εκτός των γνώσεών μου. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε στη μετάφρασή τους, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.